Hoppa till sidans innehåll

Kontaktuppgifter

Oy Hangö Stevedoring Ab

Västra hamnen,

PB 26 10900 HANGÖ

FINLAND

FO-nummer: 0103167-7

Faktureringsadress:

Oy Hangö Stevedoring Ab

PB 1977

02020 METSÄ

E-faktureringsadress:

Oy Hangö Stevedoring Ab

0037010316771977

E-faktureringsoperatör:

Basware (BAWCFI22)


Avdelningar

Exportspedition

Importspedition

Terminalspedition

Fartygsklarering

Stuveriverksamhet

Administration


Nyckelpersoner 

Personliga emailadresser har formen förnamn.efternamn@stevedoring.fi

Sari De Meulder

Verkställande direktör

+ 358 (0)40 560 8501

sari.demeulder@euroports.fi

Petteri Sammalisto

Kommersiell direktör

+358 (0)40 759 4020

petteri.sammalisto@euroports.fi

Antti Paronen

Tjänsteproduktionschef

+358 (0)40 770 1556

antti.paronen@stevedoring.fi

Göran Eriksson

Försäljnings- och marknadsföringschef

+358 (0)40 536 4198

goran.eriksson@stevedoring.fi

Camilla Laine

Kundservicechef

+358 (0)40 728 4647

camilla.laine@stevedoring.fi

Marika Pulliainen

Marknads- och kommunikationsansvarig

+358 (0)40 627 4002

marika.pulliainen@stevedoring.fi

Michael Lindroos

Chef, inköp och anskaffningar

+358 (0)40 6475 344

michael.lindroos@stevedoring.fi

Peter Luoma

Personal- och arbetssäkerhetschef

+358 (0)40 845 6245

peter.luoma@stevedoring.fi

Tony Lindén

Ekonomi och förvaltningschef

+358 (0)40 719 2434

tony.linden@stevedoring.fi

Jari Kärkkäinen

ICT chef

+358 (0)40 574 3164

jari.karkkainen@stevedoring.fi

Jan Malmström

Terminalchef

+358 (0)40 450 4186

jan.malmstrom@stevedoring.fi