Hoppa till sidans innehåll

Kontaktuppgifter

Oy Hangö Stevedoring Ab

Västra hamnen,

PB 26 10900 HANGÖ

FINLAND

FO-nummer: 0103167-7

Faktureringsadress:

Oy Hangö Stevedoring Ab

PB 1977

02020 METSÄ

E-faktureringsadress:

Oy Hangö Stevedoring Ab

0037010316771977

E-faktureringsoperatör:

Basware (BAWCFI22)


Avdelningar

Exportspedition

Importspedition

Terminalspedition

Fartygsklarering

Stuveriverksamhet

Administration


Nyckelpersoner 

Personliga emailadresser har formen förnamn.efternamn@stevedoring.fi

Petteri Sammalisto

Verkställande direktör

+358 (0)40 759 4020

Antti Paronen

Tjänsteproduktionschef

+358 (0)40 770 1556

Göran Eriksson

Försäljnings- och marknadsföringschef

+358 (0)40 536 4198

Christian Mattsson

Kundservicechef

+358 (0)400 304 443

Marika Pulliainen

Marknads- och kommunikationsansvarig

+358 (0)40 627 4002

Michael Lindroos

Chef, inköp och anskaffningar

+358 (0)40 6475 344

Peter Luoma

Personal- och arbetssäkerhetschef

+358 (0)40 845 6245

Tony Lindén

Ekonomi och förvaltningschef

+358 (0)40 719 2434

Jari Kärkkäinen

ICT chef

+358 (0)40 574 3164

Jan Malmström

Terminalchef

+358 (0)40 450 4186