Trafik Transfennica
Transfennica

Transfennica och Hangö Stevedoring har redan länge samarbetat. Transfennica har en tät linjetrafik inom Europa. Transfennicas con-ro och ro-ro-fartyg trafikerar via Hangö till Estland, Polen, Tyskland, England, Belgien, och Ryssland.

Mera information om Transfennica finns på webbsidan www.transfennica.com

Transfennicas tidtabeller finns i denna länk >>> Tidtabeller