Trafik
Regelbunden trafik

DSC_0035.JPGHangö hamn är en livligt trafikerad hamn för linjetrafik. Avgångar till Centraleuropa sker dagligen och vi opererar årligen cirka 1 000 fartyg som anlöper hamnen. Våra största rederikunder är Transfennica, Finnlines, KESS ("K" Line European Sea Highway Services GmbH) , UECC (United European Car Carriers) och SOL (Svenska Orient Linien).

Mera information om våra samarbetspartners på deras egna hemsidor:

www.transfennica.com
www.finnlines.com
www.kess.kline.de 
www.uecc.com
www.sollines.se