Våra tjänster Terminalfunktioner
Terminalfunktioner

Vid våra terminalbyggnader tar vi emot produkter från industrin och handeln samt annat gods för vidare skeppning.  I samtliga terminalbyggnader finns lossningsramp för bilar och järnvägsspår som når in i byggnaderna, vilket betyder att lasten lossas inomhus. 

0025_small.jpgVi lossar:
- bilar
- järnvägsvagnar
- containers
- kassetter
- mafi
- vagnar
- semitrailers

 
 

Kontaktuppgifter:
Tfn: +358(0)40-59 18 997
email: termkont.hanko(at)hangostevedoring.fi