Leveransinstruktioner
Instruktioner för lastleverantörer

PAPPER FÖR EXPORT
Under kontorstid (vard. 07.00 – 22.30) anmälan till terminalspeditionen i speditionskontoret (Lokomo), speditörerna ger instruktioner var lossningen skall ske.

Terminalspedition:
Tel. +358(0)40-5918 997
Fax +358(0)19-2219 239
e-post: termkont.hanko@hangostevedoring.fi

SEMITRAILERS

EXPORT
När export-trailer levereras under kontorstid bör anmälan göras vid expeditionsdisken i speditionskontoret (Lokomo). 

Om leveransen sker när kontoret är stängt, bör terminalanmälan lämnas i Hangö Stevedorings postlåda vid Lokomo-kontorets ingång.

Tel. +358(0)19-2219 402
Fax. +358(0)19-2219 239
e-post: vienti.hanko@hangostevedoring.fi 

IMPORT

För import-trailer skickar Hangö Stevedoring dagen före ankomst avisering till mottagaren med trailerns beräknade lossningstid.

När import-trailer avhämtas under kontorstid skall terminalanmälan kvitteras vid expeditionsdisken i speditionskontoret (Lokomo), och samtidigt levereras eventuell skeppspost för trailern åt chaufören. Sökes en import-trailer under den tid då kontoret är stängt, måste trailern kvitteras på listan som finns i postlådorna utanför kontoret (Lokomo)

Tel. +358(0)19-2219 401
Fax. +358(0)19-2219 239
e-post: tuonti.hanko@hangostevedoring.fi

>>> Terminalanmälan
>>> Beställning av elkoppling

CONTAINERS

Terminalanmälan skickas antingen på förhand, eller lämnas vid leveransenleverans. Bör ske under arbetstid:
- vardagar 07.00 – 15:00, 15:30-18.30, 19:15-22:00 
- lördagar 09.00 - 10.45, 12.00 - 13.00 
- söndagar 09.00 - 10:45, 19:00-21:00

Vid leverans anmälan vid expeditionsdisken i speditionskontoret (Lokomo).
Samma procedur gäller såväl för export- som importcontainers.

>>> TerminalAdvice.pdf
>>> Beställning av elkoppling

STYCKEGODS OCH PROJEKTLASTER INKL. SJÄLVRULLANDE MASKINER

Anmälan senast dagen före leverans till tel. +358(0)19-2219 401 (import) / 2219 402 (export), för överenskommande av tidpunkt, hantering osv.vid leverans (vid överenskommen tidpunkt) anmälan vid expeditionsdisken i spedtionskontoret (Lokomo). Speditören ger instruktioner om var hanteringen skall ske.

Samma procedur gäller såväl vid leverans av exportlaster som vid avhämtning av importlaster.