Hem Nyheter Vägning av containers f.r.o.m. 1.11.16
VGM - Verified Gross mass

Från och med 1.11.16 erbjuder också Hangö Stevedoring vägning av de containers som anländer till hamnen för export.

Vågen är typgodkänd och vägningen sker på beställning av avsändaren eller dess ombud. Avsändaren ansvarar för att vägningsinformationen meddelas till rederiet.

Vägningen beställs på förhand , vardagar och dagen innan helgdagar kl 06:30-15:30, med en terminal-anmälan som skickas till vienti.hanko@hangostevedoring.fi

Vägningen beställs med terminal-anmälan som skickas till vienti.hanko@hangostevedoring.fi

>>> TerminalAdvice.pdf 

VGM vägningspriser är på förhand beställt Eur 40,-/vägning, på plats beställt Eur 140,-/vägning.

VGM vägningar görs under tiderna för container lyft.