Hem Nyheter Hangö Stevedoring fyller 100 -år

1912 - 2012, Hangö Stevedoring fyller 100 år

6.9.1912 stadfäste den Kejserliga Finlands Senat grundandet av Aktiebolaget Hangö Skeppstufveriaffär. Företagets grundare var Karl Boström och Finska Ångfartygs Ab.

Vid freden i Moskva 1940 beslöts det att Hangö blir en sjömilitär bas för Sovjetunionen och Hangö evakuerades och så även alla företag, inklusive Aktiebolaget Hangö Skeppstufveriaffär, som flyttade till Mäntyluoto i Björneborg. I samband med detta fick företaget också det finska företagsnamnet O.Y. Hangon Laivanahtausliike – A.B. Hangö Skeppsstuveriaffär. Företaget flyttade tillbaka till Hangö år 1942.

1957 ändrades företagets namn till O.Y. Hangon Laivanahtaus – A.B. Hangö Skeppsstuveri och 20 år senare till O.Y. Hangö Stevedoring A.B.

Fr.o.m. år 1993 har företagsnamnet varit Oy Hangö Stevedoring Ab.