Etusivu Uutisia Tiedote 2.3.2016
TIEDOTE ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 2.3.2016

HÄIRIÖITÄ ODOTETTAVISSA HANGON SATAMALIIKENTEESEEN

Hangon Ahtaajien Osasto 148:n kanssa 17.9.2015 aloitetut, toiminnan tehostamiseen tähtäävät neuvottelut, eivät lukuisista yrityksistä huolimatta ole johtaneet yhteisymmärrykseen vaan kärjistyivät laittomaksi lakoksi sekä ylityökielloiksi satamassa marraskuussa 2015. Nämä laittomat työtaistelut on työnantaja vienyt työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Nyt jälleen on merkkejä haluttomuudesta viikonlopun töihin. Tämä tietenkin vaarantaa säännöllisen linjaliikenteen palvelut ja aiheuttaa ongelmia Oy Hangö Stevedoring Ab:n asiakkaille.

Erimielisyys koskee voimassa olevan työehtosopimuksen tulkintoja ja siitä syystä mukana neuvotteluissa marraskuusta 2015 ovat olleet myös Auto- ja kuljetustyöntekijäliiton (AKT ry:n) sekä Suomen Satamaoperaattorit (SO ry:n) edustajat. Ahtaajilla Hangossa käytössä oleva työaikamalli on mainittujen liittojen näkemyksen mukaan työehtosopimuksen vastainen.

Lisääntyneen tavara- ja laivaliikenteen tehokkaan palvelun takia ovat muutokset työaikamallien, työn tauotusten ja työvoiman käytön sekä lomajärjestelyjen osalta välttämättömiä. Henkilökunnan määrää on myös lisätty vuoden aikana noin neljälläkymmenellä (40) henkilöllä. Koska neuvottelutulosta ei saatu, Oy Hangö Stevedoring Ab oli pakotettu tekemään yksin päätöksen ja määräämään työehtosopimuksen mukaiset työajat alkaen maanantaina 14.3.2016.

Palveluajat laivoissa ja terminaaleissa lisääntyvät ja palveluaikamme ovat seuraavat:
Arkisin:
Aamuvuoro 06:00–15:00 (Tauot 08:00–08:15; 10:00–11:00; 13:00–13:15)
Iltavuoro 15:00–24:00 (Tauot 17:00–17:15; 19:00–20:00; 22:00–22:15)
Lauantaisin aamuvuoro

Lauantaivuoro korvataan vapaapäivällä perjantai aamuvuorossa.

ESA TORSTENSSON
toimitusjohtaja